Küçük Tesisler

Küçük Tesisler

Yangınlar, küçük işletmeler ve ev tabanlı işletmeler için yıkıcı olabilir.
Yangınlar, işveren ve çalışanlar, birkaç dakika içinde yapıdan dışarıya çıkmak için birbirleri ile yarışabilir ve zor anlar yaşayabilirler. Oluşan panik ile kaçmaya zaman kalmayabilir.

Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, İş Güvenliği ve Sağlık Yönetmeliği, iş yeri durumu ve çalışan sayılarına göre, işverenin yangın önleme planı oluşturmasını şart koşar.

Mevcut yangın söndürme ekipmanlarının periyodik bakım ve onarımları aksatıldığında, yapılarda ciddi hasarlara neden olabilir.

Bir işletme sahibi olarak, tesisin yangın risk değerlendirmesini bilmeniz gerekir. Personeliniz, yangın algılama ve söndürme sistemlerinin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığının eğitimini almasıyla, olası bir yangında oluşacak duman tahribatını azaltmanıza yardımcı olabilir.

İşletmeler için Yangın Önleme Planları (Acil Eylem Planları içinde) yazılı olmalı, işyerinde tutulmalı ve çalışanların gözden geçirmesi için hazır bulundurulmalıdır.

Aşağıda, bir yangın önleme planına dahil edilmesi gereken asgari faktörlerin listesi verilmektedir:

 • Tehlikeli bölgelerin listesi.
 • Tehlikeli maddeler için daha iyi taşıma ve saklama prosedürleri
 • Potansiyel yangın kaynakları
 • Büyük tehlikelerin her birini kontrol etmek için gerekli yangın koruma ekipmanları
 • Yanıcı ve yanıcı atıkların birikimlerini kontrol etmek için usuller
 • Yangın ve yangın kaynaklarını önlemek veya kontrol etmek için ısı üreten teçhizatlara monte edilmiş emniyet önlemlerinin düzenli bakımları için usuller
 •  Yakıt kaynaklarının kontrolünden sorumlu olan çalışanların adı veya isimleri

Genel anlamda, küçük işletmeler, binanın hemen dışındaki alanlar da dahil olmak üzere, ambalaj malzemesi veya atık gibi yanıcı maddelerin kamu tarafından erişilebileceği yerlerde depolanmasını veya stoklanmasını önlemelidir.

Tüm makinelerin üretici tarafından tavsiye edildiği gibi servis edildiğinden ve temiz tutulduğundan emin olmak da yangın önlemede önemli bir adımdır. (Mümkünse, kullanmadığınız herhangi bir makineyi kapatın.)

Açıkçası, bir işletme tehlikeli malları depolarsa, depolamayı ve kullanmayı garanti etmeli. Ayrıca tüm yönetmeliklere ve yerel şartlara uymalıdır.

Yangın Algılama ve Önleme Ekipmanlarına Sahip misiniz?

Otomatik bir yağmurlama (Sprinkler) sisteminiz varsa, işiniz için birincil koruma sağlayacaktır.

Standart yangın güvenliği uygulamalarını yapıldıysa, (Algılama sistemleri, Yangın Söndürme Sistemleri, Yangın Dolapları, Yangın Söndürme Tüpleri, Yangın Kapıları vs. aylık, yıllık periyodik bakımlarının düzenli yapılması) birincil koruma sağlayacaktır.

Tüm yangın algılama dedektörleri periyodik bakımları yapılmış dahi olsa en az on yılda bir yenileri ile değiştirilmelidir.

Küçük işletmelerde en iyi seçenek çok amaçlı yangın söndürücülerdir. Elektronik cihazlarınıza hasar vermeden veya kısa devre yaptırmadan küçük yangınların çoğunu kolayca söndürebilirsiniz.

Yukarıda listelenen önleme adımlarının yanı sıra, küçük işletmelerin temel bir yangın tahliye planı geliştirmesi ve uygulaması, böylece çalışanlara yangın durumunda acil durumlarda ne yapacaklarını bilmeleri hayati önem taşır.

Çalışanlarınız en önemli ticari varlıklarınızdır, aşağıdaki ipuçları bir yangın sırasında yaralanmalarını önlemeye yardımcı olabilir:

 • Çalışanlara, İtfaiye, Polis, Ambulans numaraları da dahil olmak üzere yangın durumunda ne yapacaklarını öğretin.
 • Yılda bir kez çalışanların işyeri acil eylem planlarının farkında olmalarını sağlamak için bir yangın tatbikatı yapın.
 • Engelli çalışanlar da dahil olmak üzere olabildiğince çok tatbikatlara katılım sağlayın.
 • Çalışanların her tatbikat sonrasında, çalışma alanlarından dışarı çıkmak için en az iki farklı yolu kullanabileceklerini gösterin.
 • Herkes tahliye ettikten sonra, toplanma noktasında bina içinde personel kalıp kalmadığını kontrol edin.Tesis yöneticisi, hangi bilginin iş devamlılığı için önemli olduğunu ve acil durum planlarının uygulanabilir olduğunu bilmelidir!

İşletme sahipleri, tedarikçi ve müşteri listelerini, iş sözleşmeleri ve sigorta detayları gibi hem basılı kopya hem de elektronik ortamdaki önemli bilgileri korumak ve yenilemek için acil durum planları geliştirmelidir.

Bir işletme sahibi olarak, yangın gibi yok edici bir afetle karşılaşmanızın sizi çok zor bir durumda bırakacağını biliyoruz. Securitas İtfaiye Hizmetleri A.Ş. ekibi, işinizdeki yangın önlemelerinizi kontrol ederek size rehberlik etmek ve işinizdeki yangın tehlikelerini minimuma indirmek için yardımcı olmaya hazırız.

İletişim Formu