Çoğu Yangın Önlenebilir

Çoğu Yangın Önlenebilir

Bu yazımda yangın güvenliği ile ilgili genel tavsiyeler ile birlikte yangın ve patlamaya neden olan maddeler hakkında kılavuz olabilecek birkaç şey paylaşmak istiyorum.

Vaka İncelemesi:
Genel Yangın Güvenliği Tehlikeleri

Yangının başlaması için üç şeye ihtiyaç vardır. Ateşleme Kaynağı (Isı), Yakıt Kaynağı (Yanan bir şey) ve Oksijen.

Ateşleme Kaynağı; aydınlatma, çıplak alev, elektrikli ekipman, kibrit, sigara ve ateşe neden olan veya kıvılcım çıkaran başka herhangi bir şey.

Yakıt Kaynağı; ahşap, kâğıt, plastik, kauçuk veya köpük, gevşek ambalaj malzemeleri, atık çöpler ve mobilyalar.

Oksijen; kaynakları çevremizde ki hava.

Ne Yapmak Gerek?
İşverenler, bina sahipleri veya işgalciler binanın Yangın Risk Analizlerini yaptırarak risk değerlendirmelerini güncel tutmalıdır. Yangın güvenliği risk değerlendirmesi sağlık ve güvenlik risk değerlendirmeleriyle aynı yaklaşımı paylaşır. Genel bir risk değerlendirmesinin de parçası olarak ya da ayrı bir uygulama olarak da yürütülebilir.

Değerlendirme bulgularına dayanarak, işverenler, bina sahipleri veya işgalciler, yangın durumunda yaralanma veya can kaybı riskini en aza indirgemek için uygun yangın güvenlik önlemlerinin bulundurulduğundan emin olmalılar.

İş yerlerinde yangının önlenmesine yardımcı olmak için, risk değerlendirmesinde yangının neden olabileceğini, yani tutuşma kaynakları (ısı veya kıvılcım) ve yanan maddeler ile tehlikeli yerler, bölgeler belirtilmelidir.

Sadece risklerin belirlenmesi yeterli mi? Sorusuna verilecek net bir cevap vardır. HAYIR. Belirlenen yangın risklerini ortadan kaldırmak için gerekli çalışmaları yapmak ve bunları kontrol etmek için de gerekli önlemleri almak gereklidir.

Yangın risklerinden tamamen kaçınabileceğinizi veya bu riskler ortadan kalkmıyor ise nasıl bu risklerin azaltılabileceğini ve nasıl yönetebileceğinizi düşünün. Unutmamanız gereken en önemli konu ise bu riskler devam ederken çıkan bir yangında insanları nasıl koruyacağınızdır.

Özet olarak şöyle sıralar isek;

 • Yangın güvenliğiniz için Yangın Risk Analizi değerlendirmesi yapın
 • Tutuşma ve yanıcı kimyasal kaynakları ayrı tutun
 • Kazalara bağlı yangınlardan kaçının, örneğin ısıtıcıların devrilmemesine dikkat edin
 • Her zaman iyi bir temizlik yapılmasını sağlayın. Örneğin, yanabilecek çöp yığını oluşmasını önleyin.
 • Yangınları nasıl algılayacağınızı ve insanları hızlı bir şekilde nasıl uyaracağınızı düşünün, örneğin yangın algılama sistemi kurun, alarmlar veya çalar çalın
 • Yangınları çabucak söndürebilmek için doğru yangın söndürme ekipmanına sahip olun.
 • Yangın çıkış noktalarından uzaktaki ve açıkça işaretlenmiş her zaman engellenmeyen yollardan kaçın
 • İşçilerinizin, takip etmeniz gereken prosedürler konusunda uygun eğitim almalarını sağlayın, bunlar arasında yangın tatbikatları da vardır
 • Risk değerlendirmenizi düzenli olarak inceleyin ve güncelleyin.
Yangın ve Patlamalara Neden Olan Tehlikeli Maddeler

 Kolayca yanabilen veya patlayabilen kimyasalların, buharların, tozların vb. depolanması, kullanılması veya bu ortamların yaratılmasını içeren her çalışma tehlikelidir. Endüstriyel tesisler de her yıl bu yüzden kazlar oluşur ve insanlar yaralanır. Kazaların oluşma şekli ise maddelerle kazara ateş yakmak veya patlamasıdır.

Tehlikeler neler?
İş yerinde bulunan birçok madde yangınlara ve patlamalara neden olabilir. Örnek olarak, yanıcı kimyasal maddeler, benzin, solvent türevleri, selülozlu boya inceltici, kaynak gazları, motor yağı, gres, ambalaj materyalleri, odun, un ve şeker tozlarından daha az belirgin olan seviyeye kadar sıralamak mümkün.

Kazaların önlenmesi için yangın risklerinin farkında olmak, bunları sürekli kontrol etmek veya bunlardan kurtulmaktır.

Ne Yapmak Gerek?
Kazalarda meydana gelen yangınları veya patlamaları önlemeye yardımcı olmak için şunları belirlemelisiniz.

 • Hangi maddelerin, malzemelerin, işlemlerin vb. böyle bir olaya neden olma potansiyeline sahip olduğunu, yani yanan veya patlayabilen maddeleri neyin tetiklediğini belirleyen maddeleri unsurları bilmemiz.
 • Riske maruz kalabilecek ve/veya zarar verebilecek insanlar

Yangın riskleri belirledikten sonra, insanların zarar görme riskini azaltmak veya kaldırmak için hangi tedbirlerin alınması gerektiğini düşünmelisiniz.

Bu, ilk olarak bu olayların oluşmasını önlemeye yönelik tedbirlerin alınmasını, bir yangın veya patlama olduğunda insanların zarar görmesini önleyecek tedbirlerin alınmasını içermelidir.

Özet olarak şöyle sıralar isek;

 • İşletmenizde kullandığınız veya oluşturduğunuz maddelerin yangın ve patlama risklerin ve yangın risklerini nasıl giderebileceğinizi veya azaltacağınızı düşünün
 • Hangi maddelerin yanıcı olabileceği hakkında bilgi kaynağı olarak tedarikçi güvenlik bilgi formlarını kullanın
 • Sitede sakladığınız yanıcı, patlayıcı maddelerin miktarını azaltmayı düşünün
 • Tutuşma kaynakları (örn. Çıplak alevler, kıvılcımlar) ve yanan maddeler (örn. Buhar, toz) ayrı tutun
 • Yanıcı, patlayıcı maddeleri güvenli bir şekilde kurtulun
 • Yangın Risk değerlendirmenizi düzenli olarak gözden geçirin
 • İyi bir temizlik yapın, örneğin bir yangını başlatabilir veya daha kötü hale getirebilecek çöp, toz veya gres oluşumunu önleyin

İletişim Formu