İleri Seviye Ateşli Temel İtfaiye Eğitimi

Teorik ve Uygulamalı Temel Yangın Eğitimi‘ni alan personel, bu eğitimden sonra ” İleri Seviye Ateşli İtfaiye Eğitimi ” alır. Eğitimde yangın öncesinde, anında ve sonrasında alacağı aksiyonları etkin bir şekilde öğrenir.

İleri Seviye Ateşli Temel İtfaiye Eğitimi

İletişim