Multi Rol Güvenlik Görevlisi

Securitas, özel güvenlik görevlisi personellerine yetkinliğini artırmak amacı ile temel itfaiye eğitimi ve ilk yardımcı eğitimi vererek, multi rol güvenlik görevlilerini oluşturur. Bu sayede, özel güvenlik hizmeti verilen ve yangın riski bulunan projelerde maksimum fayda sağlanır. İtfaiye hizmeti ile riskli çalışma ve üretim alanlarında ortaya çıkabilecek olası yangına ilk müdahaleyi yapar.

1y

Tesiste yapılacak yangın risk değerlendirmesi sonucunda, multi rol güvenlik görevlilerine temel itfaiyecilik eğitimi, ilk yardımcı eğitimi ve tesis içi eğitimler verilir. Bu eğitimler, belirlenen yangın risk oranına göre belirli aralıklarla tekrarlanır.

2y

Multi Rol ekipleri görevi gereği kullandığı araç, gereç ve ekipmanlarla beraber, yapılan yangın risk analizleri sonrasında ortaya çıkabilecek kişisel koruyucu donanımlar kullanır. Bu sayede, hizmet verilen bölgenin ya da alanın ihtiyaçlarına göre hizmet şekli devamlı olarak geliştirilir.

3y

Multi Rol Güvenlik Görevlisi, projelerin fiziksel koşullarına hızlı bir şekilde ayak uydurabilecek nitelikteki kişilerden seçilir. İlk müdahale ekibi içinde destekleyici rol oynamasından dolayı söndürme ekibi maliyetlerinde de büyük avantaj sağlar. Ayrıca personel sirkülasyonunun da verimliliğine katkı sağlar.

İletişim Formu