Multi Rol Güvenlik Görevlisi

Securitas, çoklu becerilerini artırmak amacıyla güvenlik görevlisi personeline itfaiye eğitimi vererek, multi rol ekibini oluşturur. Bu kaynak planlama ve eğitim sistemi sayesinde maksimum fayda sağlanır. İtfaiye hizmetleri ile riskli çalışma ve üretim alanlarında ortaya çıkabilecek yangına ilk müdahale çözüm üretir.

1y

Tesislerin yangın risk durumlarına göre, ilk müdahale ekiplerine yasaların ön gördüğü temel itfaiyecilik eğitiminin yanı sıra, tesis içi eğitimler de verilir. Bu eğitimler, belirlenen yangın risk değeri içinde yılda bir, iki yılda bir, üç yılda bir tekrarlanacağı gibi altı ayda bir oryantasyon eğitimleri şeklinde de yapılabilir.

2y

Özel İtfaiye ekipleri; araç, gereç ve ekipmanların dışında, yapılan yangın risk analizleri sonrasında ortaya çıkabilecek özel donanımlar kullanır. Bu sayede hizmet verilen bölgenin ya da alanın ihtiyaçlarına göre hizmet şekli devamlı olarak geliştirilir.

3y

Multi Rol Güvenlik Görevlisi (MRGG) personelleri, projelerin fiziksel koşullarına hızlı bir şekilde ayak uydurabilecek nitelikteki kişilerden seçilir. İlk müdahale ekibi içinde destekleyici rol oynamasından dolayı söndürme ekibi maliyetlerinde de büyük avantaj sağlar.

İletişim Formu