Küçük Yeşil Adam

Küçük Yeşil Adam

 Hepimiz iş yerimizdeki yangın emniyet işaretlerini takip ediyoruz değil mi?

Yeşil zemin üzerindeki o küçük beyaz adamın ne demek olduğunu biliyor muyuz?

Yoksa küçük yeşil bir adam mı?

Yıllar boyunca insan sağlığı ve güvenliğini korumak amaçlı uygulanan, Avrupa ve uluslararası kabul edilmiş standart, yönerge ve yasalarına istinaden bir yangın veya diğer acil bir durumda, binadan nasıl çıktığımızı veya çıkacağımızı gösteren bazı işaretler olmuştur.

Yurtdışına gittiğinizde tam olarak bizimkiyle aynı olmadıklarını fark ettiniz mi?

Küçük yeşil adam her ülkede aynı ama, yazımları farklıdır.

Eskiden işaretlerin nasıl görünmesi gerektiğini belirten bir Avrupa standardı yoktu. Bunları isteğinize veya ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilirdiniz.

Artık hepsi değişti.

Uluslararası bir standart BS EN ISO 7010 hayatımıza girdi.

Tüm yangın güvenliği levhaları dünyanın dört bir yanında aynı görünmelidir. Aynı bilgiyi taşımalıdır. Yeşil adamlar ne kadar yüksekte olmalı, Yeşil adamlar aydınlatılmalı mı, Kaçış yollarında fotolüminasyon işaretleri kullanılmalı mı? Bunların hepsini Binaların Yangından Korunma Yönetmeliği’nde veya kabul edilmiş uluslararası standartlarda bulabilirsiniz.

Şimdi lütfen etrafınıza bakın. Yeşil adamı görebiliyor musunuz?

Securitas İtfaiye Hizmetleri, Genel Müdürü – Uğur Yertut